Etiketter

....Lokalt .................. Nasjonalt ................. Internasjonalt .................. Valg 2011 ...................................... Diverse

lørdag 29. november 2014

E6-traseen Kvål-Lundamo

Leserinnlegg i Trønderbladet november 2014:
E6-traseen Kvål-Lundamo

I et leserinnlegg i Trønderbladet utfordrer innbyggere i Kåsen og Losengrenda ordfører og opposisjonsleder omkring traseen for ny E6 gjennom grenda. Jeg kan bare svare for Arbeiderpartiets syn på saken.
Vi er nå inne i en prosess med regulering av E6-traseen, altså en nøyaktig plassering av hvor vegen skal gå. I en slik prosess vil det naturligvis oppstå utfordringer underveis, og disse må finne en løsning. Det er til slutt kommunestyret i Melhus som skal vedta endelig reguleringsplan, og det skjer etter et grundig forarbeid og en omfattende høring.
Det er dermed også kommunestyret i Melhus som må avgjøre om reguleringsplanen som Statens vegvesen legger fram er innafor det som ble trukket opp i kommunedelplanen.
I et så stort prosjekt som det en utbygging av en firefelts veg er, vil vi aldri komme dit at alle er tilfreds med den plasseringen vegen får. Det må vi leve med. Vi må imidlertid være i stand til å ta beslutninger som gjør at vi får vegen på plass. Alle som ferdes på dagens E6 ser viktigheten i dette. Dette haster, ikke minst av hensyn til trafikksikkerheten.
Men selvfølgelig skal våre beslutninger være bygd på et best mulig faktagrunnlag. Det var også derfor det ble tatt en ekstra vurdering for akkurat denne strekningen. Valget falt altså på å legge vegen til vestsida av elva.
Nå er prosjektet over i en ny fase, der detaljene skal fastlegges. At det da kan bli endringer i den korridoren som er tegnet i kommunedelplanen er på ingen måte overraskende, og denne muligheten ble også diskutert underveis.
Melhus Arbeiderparti vil anbefale at vi ser hva Vegvesenet kommer fram til, og så tar vi behandlingen av reguleringsplanen når den er klar til det. Det vil være lite hensiktsmessig å kortslutte den prosessen nå, for så å rykke tilbake til start.
Det er nok av vegprosjekter rundt om i landet som mer enn gjerne vil ha de midlene som er tiltenkt ny E6 gjennom Melhus.

Gunnar Krogstad
Gruppeleder Melhus Ap


 torsdag 12. april 2012

Ny E6 gjennom Melhus - hvor og når?

Mange er opptatt av hvor den nye E6-en gjennom Melhus skal gå. Vi bør også være opptatt av at den må komme på plass så fort som mulig. Bygging av ny E6 er nemlig først og fremst et tiltak for å øke trafikksikkerheten - det må vi ikke glemme opp i all diskusjonen om trasévalg.