Etiketter

....Lokalt .................. Nasjonalt ................. Internasjonalt .................. Valg 2011 ...................................... Diverse

torsdag 12. april 2012

Ny E6 gjennom Melhus - hvor og når?

Mange er opptatt av hvor den nye E6-en gjennom Melhus skal gå. Vi bør også være opptatt av at den må komme på plass så fort som mulig. Bygging av ny E6 er nemlig først og fremst et tiltak for å øke trafikksikkerheten - det må vi ikke glemme opp i all diskusjonen om trasévalg.